Fritidsträning

Det är inte nödvändigtvis så, men många som har ett stort intresse för sport, har också ofta en tendens att ha en viss rutin på regelbunden motion. Motion är ett vitt begrepp och behöver inte innebära organiserade aktiviteter eller ens ett schema för vad eller hur ofta. Det kan helt enkelt vara att man känner då och då att kroppen behöver lite rörelse för att må bra.

Vardagsträning

Det finns säkert många olika syn på kost, träning och motion runtom bland människor. En uppfattning som finns är den att de som tränar mycket endast gör detta på grund av ytliga orsaker. Men sanningen är inte riktig så enkel, oavsett om man är av den uppfattningen för att man avskyr motion, eller om man bara tror det.

Smärtförebyggande

Huvudorsaken att träna är inte av ytliga orsaker. Det handlar om att stärka kroppen för att undvika smärta i vardagen och eller på jobbet. Har man till exempel ett stillasittande jobb så är det i längden ohållbart att inte träna sin rygg och bålmuskulatur som exempel. Till slut så kommer rygg och nacke att ta skada om dessa inte har muskler som är tillräckligt starka för att hålla ryggraden rak.

Ryggen kommer bitvis att krökas, och det innebär dels den smärtan i sig, och dels kan nerver och diskar i ryggen hamna i kläm, vilket kan skapa problem med känsel i andra delar av kroppen. Och detta gäller inte bara för stillasittande arbeten. Även arbeten där kroppen används mycket så krävs att kroppens muskler är symmetriska.

Comments Off on Fritidsträning

Filed under Träning