Vinna på turspel

Lotto and pen

Många är vi nog som drömmer om en riktig högvinst på Lotto, Joker eller Måltipset. Att skrapa fram ett antal miljoner på Triss vore ju kanske heller inte helt fel.

Nackdelen med den här typen av spel som är helt slumpmässiga är ju som bekant att det är väldigt svårt att vinna, just eftersom det är slumpen som avgör. I spel som till exempel Stryktipset eller hästspel av olika slag är det betydligt lättare att veta vad man ska satsa på eftersom yttre fysiska faktorer spelar en stor roll för hur utgången blir.

Vill man vinna i turspel finns det egentligen bara ett sätt att göra detta på och det är att spela mycket, det vill säga köpa många Trisslotter eller spela på Lotto varje vecka. Viktigt ifall man spelar mycket på Lotto är att inte byta nummer utan hålla fast vid samma eftersom sannolikheten säger att dessa förr eller senare kommer att dyka upp. Dock finns det de som hävdar att vissa nummer förekommer oftare i Lotto än vad andra gör.

Att matematisk försöka räkna ut hur man ska vinna på Lotto är svårt eftersom antalet olika kombinationer är oändligt, dock är det ganska enkelt att räkna ut sina vinstchanser på Triss eftersom vinstplanen finns att läsa på baksidan av lotten.

På en serie om 2 000 000 Trisslotter finns det drygt 430 000 vinster, vilket innebär att man i snitt måste köpa minst fem lotter för att vinna på en av dessa. I nio fall av tio är dock vinsten antingen 30 kr eller 60 kr, vilket är en ren förlustaffär då en Trisslott kostar 30 kr. Chansen att vinna 100 kr eller mer på Triss är liten, nämligen knappt en procent. Chansen att få sitta och skrapa fram miljoner i Nyhetsmorgon är ännu mindre, nämligen en på drygt 333 000.

Slutsatsen man kan dra av detta är att det är betydligt bättre att om man ska spela satsa sina pengar på sport eller hästar där vinstchanserna är betydligt högre eftersom man som sagt har möjlighet att satsa på resultat som påverkas av icke-slumpmässiga faktorer.

Comments Off on Vinna på turspel

Filed under Tips